Prośba CNVC i działalność certyfikowanych trenerów

 

Podejściem Porozumienia bez Przemocy może dzielić się każdy, używanie nazwy NVC ma jednak pewne ograniczenia.

W Polsce działają trenerki i trenerzy certyfikowani przez The Center for Nonviolent Communication (CNVC), międzynarodową organizację zajmującą się rozpowszechnianiem idei Marshalla B. Rosenberga, jak i osoby w procesie certyfikacyjnym, a także trenerzy, którzy dzielą się Porozumieniem bez certyfikacji CNVC.

 

Ochrona integralności procesu NVC

CNVC ceniąc sobie możliwość ochrony integralności procesu NVC, promuje nauczanie NVC na całym świecie poprzez własny program certyfikacji trenerów, a także poprzez wspieranie społeczności certyfikowanych trenerów, którzy mają wspólne doświadczenie w procesie certyfikacji CNVC. Poprzez kilkuletni proces certyfikacji, CNVC buduje z nimi relacje. Dzięki niemu ma zaufanie, że będą oni precyzyjnie, spójnie i wiarygodnie informować o celach i intencjach Porozumienia bez Przemocy. Po ukończeniu procesu certyfikacji certyfikowani trenerzy są proszeni o tworzenie społeczności wraz z CNVC i pozostawanie w kontakcie z innymi certyfikowanymi trenerami. Podejmują się oni również corocznego wspierania pracy i misji CNVC, jak i szanowania umowy, jaką podpisują z tą organizacją.

Więcej o procesie certyfikacji możesz przeczytać na naszej stronie oraz na stronie CNVC.

 

Prośba CNVC

W związku z powyższym CNVC prosi o wzięcie pod uwagę kilku zasad dotyczących dzielenia się ideą Marshalla B. Rosenberga przez osoby bez certyfikacji CNVC, jak i używania nazwy NVC oraz logo CNVC.

 

Zasady formułowania tytułów warsztatów, nazw stron, firm, haseł marketingowych zgodnie z prośbą CNVC:

  • jeśli nie jesteś certyfikowanym trenerem, prosimy o nieużywanie w tytułach warsztatów, nazw stron, nazw firm, na ulotkach, wizytówkach, w adresach poczty elektronicznej, jak i w hasłach marketingowych słów: Nonviolent Communication / NVC / Porozumienie bez Przemocy / PbP / trener Nonviolent Communication / mediator Nonviolent Communication / trener NVC / mediator NVC / trener Porozumienia bez Przemocy / mediator Porozumienia bez Przemocy / trener PbP / mediator PbP. Nazwy te mogą być użyte w trakcie uczenia, jak i w tekście opisującym Twoją pracę.
  • zapraszamy Cię do używania wyrażeń takich jak komunikacja oparta na empatii, empatyczna komunikacja lub innych zbliżonych do powyższych, oddających ducha komunikacji NVC a jednak pozostawiających prawo używania słów NVC/PbP trenerkom i trenerom, którzy ukończyli certyfikację CNVC.

 

Zasady dzielenia się ideą Porozumienia bez Przemocy dla osób nie będących certyfikowanymi trenerami:

  • w czasie nauczania, zgodnie z prośbą CNVC, prosimy wyjaśnij, iż jest ono oparte na Twoim doświadczeniu i zrozumieniu tego procesu,
  • opisz swoje doświadczenie z Porozumieniem bez Przemocy (na przykład liczba ukończonych przez Ciebie dni szkoleniowych z certyfikowanym trenerem NVC), co da uczestnikom Twoich warsztatów obraz Twojego doświadczenia.
  • jeśli używasz poniższych chronionych prawem nazw nauczając i pisząc o NVC, prosimy o podanie również informacji o działalności trenerów certyfikowanych działających w Twoim regionie, jak i kontaktu do CNVC i strony www.cnvc.org.

 

Nazwy chronione prawem:

  • NONVIOLENT COMMUNICATION: A LANGUAGE OF LIFE /POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – JĘZYK SERCA
  • THE CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION
  • CNVC
  • LOGO CNVC