Certyfikowani trenerzy NVC w Polsce

Jako certyfikowani trenerzy i trenerki NVC spełniamy ściśle określone kryteria: mamy dogłębną znajomość NVC, umiejętność dzielenia się NVC oraz posiadamy głęboką świadomość NVC. Dzięki temu nasze szkolenia są wysokiej jakości i zgodne z filozofią Porozumienia bez Przemocy. Aby skorzystać z naszych usług skontaktuj się z wybranym przez siebie trenerem/trenerką.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w szkoleniach na temat Porozumienia bez Przemocy, prowadzonych zarówno przez certyfikowanych trenerów, jak i osoby bez certyfikatu, sprawdź aktualne wydarzenia na stronie nvc.info.pl.

********

Zawierając pisemną bądź ustną umowę, strony oświadczają, że mają świadomość, iż osoba certyfikowana przez CNVC (Center for Nonviolent Communication), ukończyła proces certyfikacji trenerskiej i uzyskała międzynarodowy certyfikat.

Certyfikacja trenerska przyznana danej osobie przez CNVC,  czyli założoną przez Marshalla Rosenberga organizację, która odpowiada za spójność i integralność podejścia NVC, oznacza uznanie i zatwierdzenie, że ta osoba nabyła ugruntowaną wiedzę i reprezentuje, dzieląc się NVC z innymi, postawę, która jest spójna z założeniami CNVC.

Tylko osoba certyfikowana przez CNVC ma prawo do korzystania z nazw:

  • NONVIOLENT COMMUNICATION: A LANGUAGE OF LIFE / POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY: JĘZYK ŻYCIA
  • CENTER FOR NONVIOLENT COMMUNICATION
  • CNVC
  • oraz LOGO CNVC:

CNVC

Brygida Dynisiuk

Brygida Dynisiuk

Warszawa

tel. 571 277 770
bdynisiuk@gmail.com

www.brygidadynisiuk.pl

Joanna Nowicka

Kraków

tel. 504 945 336
nowickaasha@gmail.com

Paulina Orbitowska-Fernandez

Paulina Orbitowska-Fernandez

Warszawa

tel. 512 787 216
paulina@orbitowska.pl

www.paulinaorbitowska.pl
www.eduscrum.info
www.empathiceurope.com

Ewa Orłowska

Ewa Orłowska

Warszawa

tel. 692 975 616
kontakt@ewaorlowska.pl

www.ewaorlowska.pl

Zofia Schacht-Petersen

Zofia Schacht-Petersen

Warszawa

tel. 512 548 654
info@szkolaempatii.pl

www.szkolaempatii.pl