Certyfikacja NVC

 

Witaj, 

cieszymy się, że Twoje zainteresowanie Porozumieniem bez Przemocy (NVC) doprowadziło Cię do poszukiwania informacji o certyfikacji.   

Zależy nam, by umiejętności i praktyka NVC docierały wszędzie tam, gdzie mogą wspierać kontakt, współpracę i pokojowe rozwiązywanie konfliktów.
Proces certyfikacji umożliwia pogłębienie zrozumienia i integracji NVC we własnym życiu oraz służy rozwijaniu umiejętności dzielenia się NVC z innymi w sposób spójny z tym podejściem.
Jest to intensywna i fascynująca podróż, która zajmuje przeciętnie od 3 do 5 lat. Certyfikat jest wystawiany przez międzynarodowe centrum NVC (CNVC) i jest ważny na całym świecie. 

Nie potrzebujesz certyfikatu, żeby dzielić się NVC z innymi!
Prosimy natomiast, żeby jasno komunikować, że dzielisz się swoim rozumieniem i doświadczeniem NVC oraz byś w tytule oferowanych warsztatów nie używał/ła/x nazwy Porozumienie bez Przemocy / Nonviolent Communication ani skrótów PBP lub NVC dopóki nie uzyskasz certyfikatu CNVC. Chcemy w ten sposób uhonorować kompetencje osób, które zdecydowały się na międzynarodową certyfikację NVC oraz zadbać o jasność dla osób uczestniczących w  warsztatach.
 

Osoby ubiegające się o certyfikację CNVC mogą wybierać osoby asesorskie, z którymi chcą współpracować. Podstawą procesu są informacje i wymagania zawarte w CPP (certification preparation packet). Forma procesu różni się w zależności od zespołu asesorskiego. W Polsce certyfikację oferują dwa zespoły: ESEAT oraz CWS. Więcej informacji o każdym z zespołów znajdziesz poniżej.

 

Ogólne informacje o procesie

Każdy proces certyfikacji ma 3 etapy:

  • rejestracja u wybranej przez kandydatkę/ta/x osoby asesorskiej,
  • preassessment po napisaniu portfolio i spełnieniu wymagań certyfikacyjnych, służący sprawdzeniu gotowości osoby kandydującej do certyfikacji,
  • finalny assessment oraz świętowanie certyfikacji.

 

Podstawowe opłaty – wg. CNVC:

Rejestracja przedział 100-250 Euro, 

Preassessment –przedział 250-600 Euro,

Assessment przedział 250-600 Euro,

Opłata certyfikacyjna do CNVC 250 USD.

 

Jednocześnie każdy proces ma dodatkowe elementy, które są odpłatne, takie jak spotkania/warsztaty, indywidualne sesje, itp.

Częścią procesu oferowanego przez oba zespoły jest mentoring przez certyfikowanego/ą/x trenera/rkę/x z Polski. Jego celem jest bieżące wsparcie w rozwoju umiejętności trenerskich (np. poprzez superwizję) oraz pogłębianie integracji NVC w swoim życiu. Jest to też krok ku integracji ze społecznością certyfikowanych trenerów w Polsce.

Opis procesu w zespole ESEAT (English Speaking European Assessment Team)

ESEAT to anglojęzyczny międzynarodowy zespół assessorski działający w Europie, do którego należą: Shona Cameron, Thera Bavers, Ania Mills, Gina Lawrie, Towe Widstrand, Dionne Verbeet, Ola Gołaszewska, Ian Peatey i Mattew Rich-Tolsma. Zespół ten podkreśla wartość wymiany w międzynarodowej wspólnocie praktyków NVC, dlatego reprezentujemy 6 różnych krajów. Ważne jest dla nas, aby w procesie certyfikacji kandydaci/tki/x mogli/ły/x otrzymać feedback od kilku asesorek/-ów z różnych krajów oraz mieli szansę uczyć się w międzynarodowej społeczności kandydatów. Osoby współpracujące z ESEAT proszone są o uczestnictwo w grupach ćwiczących, aby w ten sposób budować wspólnoty NVC (mogą być to grupy międzynarodowe jak i z danego kraju np. Polski). Zespół pracuje w języku angielskim, więc pomimo wyboru assessora mówiącego w Twoim języku część elementów procesu nadal wymagać będzie języka angielskiego lub korzystania z tłumacza np. portfolio czy końcowy assessment. Kilka razy w roku ESEAT organizuje międzynarodowe szkolenia dla osób w procesie certyfikacji. 

Więcej informacji:

 

Opis procesu w CWS (certyfikacja w społeczności)

Certyfikacja w tej formie oznacza dołączenie do samoorganizującej się grupy kandydatów/tek/x, trenerów/rek/x i pasjonatów/tek/x NVC, współtworzenie swojego procesu certyfikacji (z zachowaniem ram wyznaczonych  przez CNVC w CPP), współpracę przy projektach inicjowanych przez członków/kinie/x CWS, otwartość na bieżące otrzymywanie i udzielanie informacji zwrotnej, i dużo więcej 🙂 Kalendarz wydarzeń w ramach CWS znajdziesz tu: www.nvccws.pl/index.php/kalendarium 

Grupa jest wspierana na co dzień przez Agnieszkę Rzewuską-Pacę (asesorkę CNVC) oraz Martę Kułagę (asesorkę CNVC w treningu). Stale współpracujemy z asesorkami CNVC Sabine Geiger i Kathleen Macferran. 

Certyfikacja w ramach CWS oznacza w pierwszej kolejności dołączenie do społeczności i aktywne uczestnictwo w jej funkcjonowaniu i dopiero potem rejestrację w CNVC jako kandydatki/ta/x na certyfikowaną/ego/x trenerkę/a/x NVC. Możesz należeć do społeczności CWS będąc zarejestrowany/a/x u innej osoby asesorskiej. Natomiast Aga i Marta przyjmują tylko kandydatów/tki/x będących/e częścią CWS.

Proces jest prowadzony w języku polskim.

Więcej informacji: https://bit.ly/CWS-procescertyfikacji

 

Dodatkowe informacje o procesie certyfikacji w CNVC znajdziesz tu:  https://www.cnvc.org/certification 

oraz o asesorach pracujących w innych zespołach na świecie tu: https://www.cnvc.org/filter-results-pages/trainers-results/category/certified-trainer/roles/assessor  

 

List do zarejestrowanych kandydatów

Przeczytaj list do zarejestrowanych kandydatów na certyfikowanych trenerów NVC w Polsce

 

Ankieta dla zarejestrowanych kandydatów

Link: https://forms.gle/zqRqyEZFYHRDZYaz8