Agnieszka PawlikJestem trenerką NVC głównie dla biznesu i organizacji, czasem także pracuję w sferze rozwoju osobistego. Jestem również mediatorem i coachem. Pasjonuje mnie tak samo rozwój kompetencji ludzi, jak i transformacja organizacji i systemów zarządzania w kierunku uwzględniania większej ilości potrzeb ludzi, którzy je tworzą i dla których istnieją. Trenuję zarządzających i pracowników tych organizacji, by lepiej rozumieli samych siebie i siebie nawzajem, by potrafili zaoszczędzić czas, energię i wiele innych zasobów przez konkretne narzędzia takie, jak:

  • kontakt z emocjami i potrzebami, własnymi i innych osób (empatia), by lepiej rozumieć ludzi;
  • postrzeganie faktów zamiast ich generalizacji, by lepiej komunikować i decydować;
  • formułowanie propozycji działań sensownych, jasnych i możliwych do spełnienia;
  • zauważanie zarzewia konfliktów i rozwiązywanie ich z uwzględnieniem obu stron: win-win (mediacje);
  • uwalnianie się od nawyków, jeśli nie służą naszym potrzebom i otwarcie się na większy potencjał i możliwości;
  • odmawianie i przyjmowanie „nie” z utrzymaniem zaufania w relacjach;
  • podejmowanie decyzji z uwzględnieniem wszystkich potrzeb;
  • formułowanie informacji zwrotnej wolnej od krytyki, tak, by nie demotywowała, a wspierała rozwój;
  • odbieranie krytyki (i innej przemocy) jako informacji zwrotnej oraz wybieranie naszych działań w oparciu o potrzeby obu stron, bez względu na niejasne słowa, jakie słyszymy najpierw;
  • ochronne użycie siły, by powstrzymać przemoc i nawiązać kontakt zaraz potem.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam od 1993 r. w kilkudziesięciu krajach świata, pracując w biznesie, samorządzie, mediach, nauce, instytucjach rządowych i pozarządowych, polityce europejskiej i kulturze. Jestem prezesem Fundacji Życia bez Przemocy. W obszarze NVC uczestniczyłam w ponad 100 dniach treningu u najlepszych trenerów świata.

Facylituję też konferencje Open Space Technology. Pracuję w języku polskim i angielskim.

Przeprowadzone projekty tylko w 2017 r. to: Volvo Polska, Capgemini, BNY Mellon (The Bank of New York Mellon), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Dane kontaktowe:

Wrocław

tel. 604 579 421
agnie.pawlik@gmail.com

www.AgnieszkaPawlik.com