Marta KułagaMotto:

Wizja bez działania to tylko marzenie.
Działanie bez wizji to tylko sposób na zabicie czasu.
Wizja w połączeniu z działaniem może zmienić świat.
Joel Barker

 

Marzę o świecie, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce pełne sensu, znaczenia, radości i spełnienia.

Wierzę, że to miękkie kompetencje społeczne decydują o możliwości wykorzystania posiadanego potencjału wiedzy i inteligencji, a współpraca przynosi efekt synergii i wzbogaca każdego z uczestników. Dynamiczny świat, który postrzegam jako pozbawiony pewników i dogmatów, stwarza zarówno wyzwania, jak i możliwości wzięcia odpowiedzialności za kształt i sens własnego życia – zarówno zawodowego – jak i osobistego. To przekonanie kieruje mnie do tworzenia miejsc współpracy i wspólnoty.

Od 2000 roku prowadzę Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Krasnal w Krakowie, aktywnie działając na rzecz wprowadzania jakości empatii w edukację, budowania społeczności i relacji opartych na szacunku i zrozumieniu pomiędzy dziećmi, nauczycielami i rodzicami.

Od 2016 współtworzę firmę Leance, która ma ambicję tworzyć środowisko pracy oparte na paradygmacie współpracy, współdecydowania i współodpowiedzialności. Wierzę, że zmiana środowiska pracy na takie, w którym doświadczamy radości i spełnienia jest możliwa. Aktywnie współtworzę krakowską i ogólnopolską społeczność NVC, doświadczając inspiracji i radości z kontaktów z ludźmi o podobnym systemie wartości.

Współpracuję z firmami we wdrażaniu Porozumienia bez Przemocy, które ma na celu poprawę efektywności komunikacji, budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku oraz polepszanie współpracy w zespołach. Wprowadzam kulturę feedbacku opartą na dialogu, która w dłuższej perspektywie może zaowocować zmianą kultury organizacji.

Jestem Certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy (www.cnvc.org), coacherką (2013-2014 Szkoła Profesjonalnego Coachingu, 2015 Coaching oparty na Potrzebach), absolwentką Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii (2010 – 2013), mediatorką (2016-2017 Kurs mediacji). Swoją świadomość i warsztat trenerski nieustannie pogłębiam dzięki uczestnictwu w warsztatach z wieloma trenerami: Miki Kashtan, Sarah Peyton, Shona Cameron, Pernille Plantener, Liv Larsson, Kay Rung, Yoram Mozenson, Frank and Gundi Gaschler.

Dane kontaktowe:

Kraków

tel. 502 474 224
marta.kulaga@leance.org

leance.org