Porozumienie bez Przemocy – PbP

Nonviolent Communication – NVC

 

Celem Porozumienia bez Przemocy nie jest zmiana ludzi i ich zachowania tak,

aby postawić na swoim, ale zbudowanie relacji opartych na szczerości i empatii,

tak aby potrzeby wszystkich zostały zaspokojone.

Marshall B. Rosenberg

 

Porozumienie bez Przemocy to przede wszystkim sposób życia, podejście do siebie i innych ludzi, oparte na radykalnej uczciwości. Podejście, które pozwala słuchać i mówić, także wtedy, kiedy zupełnie się nie zgadzamy. Pozwala zobaczyć sprawy z perspektywy obserwacji, bez ocen i interpretacji oraz szukać sposobów, aby potrzeby wszystkich były zaspokojone. Taki sposób patrzenia i pojmowania świata jest tu podstawą. To jednak nie wszystko – ważne jest także, co dokładnie mówimy, jak formułujemy zdania i z jakim nastawieniem przyjmujemy to, co widzimy czy słyszymy. Pomagają w tym konkretne narzędzia, które zaproponował Marshall B. Rosenberg.

 

Porozumienie, czyli co?

Marshall B. Rosenberg zwracał uwagę na to, jak „język przemocy”, czyli język krytyki, ocen i osądów, wpływa na nasze relacje, utrudnia kontakt i docieranie do tego, co dla nas ważne. W zamian zaproponował sposób komunikowania, który unika słownej agresji i opiera się na obserwacji, na kontakcie z własnymi uczuciami, wyrażaniu potrzeb i formułowaniu próśb.

Porozumienie składa się z mówienia i słuchania. Mówienia do ludzi, zamiast o ludziach, słuchania siebie i innych. Porozumienie bez Przemocy pomaga słuchać tak, że ludzie mają ochotę mówić, oraz mówić tak, że czują się naprawdę usłyszani i wtedy chcą szukać sensownych rozwiązań – dla siebie i innych. A to oznacza: MNIEJ NIEPOROZUMIEŃ. MNIEJ FRUSTRACJI. WIĘCEJ ROZWIĄZAŃ. WIĘCEJ RADOŚCI.

Porozumienie bez Przemocy jest czymś więcej niż skuteczną strategią rozmowy. Jest filozofią życia, postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje. To sposób komunikacji, który polega na poszanowaniu uczuć i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi i zaspokajania ich w sposób, który unika wywierania nacisków, szantażu emocjonalnego, wymuszania pewnych zachowań przy pomocy gróźb i kar. Porozumienie bez Przemocy jest drogą empatii, drogą do piękniejszego życia, opartego na życzliwych relacjach z ludźmi.

 

Relacje a nie racje

Warto postawić na RELACJE, nie na RACJE. I tu właśnie wsparciem może być Porozumienie bez Przemocy. To przede wszystkim sposób pojmowania świata, podejście do ludzi i jednocześnie praktyczne narzędzia. Porozumienie jest wtedy, kiedy wszystkie strony chcą rozmawiać – także, kiedy jest trudno, kiedy widzimy sprawy w różny sposób i po prostu nie zgadzamy się ze sobą. Ważne, aby w takiej rozmowie zadbać o szacunek dla każdego jej uczestnika, każdego wziąć pod uwagę.

 

Porozumienie bez Przemocy nie jest niczym nowym. Wszystkie części składające się na ten model znane są od wieków. Moim celem było przypomnienie ludziom tego, co już wiedzą a mianowicie, jak powinniśmy odnosić się do siebie i służenie pomocą w prowadzeniu życia, które harmonizowałoby z tą wiedzą.

Marshall B. Rosenberg

 

Komunikacja między ludźmi to przede wszystkim kwestia języka. Nie zawsze jesteśmy świadomi, jak działają słowa, których używamy. Marshall B. Rosenberg zaprasza do budowania takiej świadomości.

 

Słowa mają MOC

To, co mówisz, ma znaczenie. Wpływa na świat, na relacje, wpływa na nas wzajemnie. Słowa mają MOC. Czasem niosą POMOC, a czasem – PRZEMOC. W Porozumieniu bez Przemocy ważne są intencje, z jakimi używamy słów. Jeśli nie wiesz, co mówisz (robisz) nie możesz mówić (robić) tego, co chcesz.

 

Szkolenia

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w szkoleniach na temat Porozumienia bez Przemocy, prowadzonych zarówno przez certyfikowanych trenerów, jak i osoby bez certyfikacji, sprawdź aktualne wydarzenia na stronie nvc.info.pl.

 

Przeczytaj też:

Symbolika żyrafy i szakala