Certyfikacja NVC

 

Aby zostać certyfikowanym trenerem/trenerką NVC (PbP), każdy z nas spełnił ściśle określone kryteria, które obejmują trzy obszary: znajomość NVC na poziomie koncepcji i procesów, umiejętność dzielenia się NVC oraz posiadanie głębokiej świadomości NVC często określanych jako posiadanie zintegrowanych umiejętności posługiwania się NVC. Dokument opisujący proces certyfikacji posiada 40 stron.  

 

Sześć kroków do certyfikacji

Drogę, którą przeszliśmy aby zostać certyfikowanymi trenerami można podzielić na sześć kroków:

  1. Etap poprzedzający rejestrację
  2. Rejestracja
  3. Przygotowania do Assessmentu (3-5 lat)
  4. Pre-assessment
  5. Assessment
  6. Certyfikacja

 

1. Etap poprzedzający rejestrację

Zapoznanie się z Zasadami Certyfikacji (dokument dostępny TUTAJ), skontaktowanie się z asesorem i omówienie wymagań certyfikacyjnych, sposobów współpracy, stworzenie wspólnych umów, podjęcie decyzji o rejestracji i współpracy (lub poszukanie innego asesora).

 

2. Rejestracja

Wysłanie zgłoszenia do asesora zawierającego m.in. listę odbytych treningów z Certyfikowanymi Trenerami, oświadczenie dlaczego kandydat chce uzyskać certyfikat, rekomendacje od minimum jednego Certyfikowanego Trenera; przeczytanie i podpisanie zgody na warunki określone przez CNVC dotyczące m.in. kwestii używania znaku oraz nazwy NVC, wspierania i budowania społeczności NVC, opłat odprowadzanych do CNVC; wniesienie opłaty; zawarcie umowy z asesorem. W następnym kroku asesor wysyła informacje do CNVC, CNVC przesyła instrukcje do kandydata, kandydat wypełnia określone dokumenty, CNVC wysyła powitalny pakiet wprowadzający.

 

3. Przygotowanie do Assessmentu (od 3-5 lat)

Uczestnictwo w szkoleniach i dzielenie się NVC przez minimum rok, uczestnictwo asesora w prowadzonych przez kandydata szkoleniach lub przesłanie nagrań ze szkoleń, uczestnictwo w IIT (Międzynarodowym Intensywnym Treningu trwającym 10 dni), uczestnictwo w szkoleniach z Certyfikowanymi Trenerami (minimum 50 dni), uzyskanie informacji zwrotnych (feedbacków) od Certyfikowanych Trenerów dotyczących określonych zachowań kandydata, uzyskanie informacji od uczestników treningów dotyczące prowadzonych zajęć, regularne prowadzenie dziennika, opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych prowadzących do napisania pracy (zgodnie z Zasadami Certyfikacji). Podjęcie próby rozwiązania konfliktów (jeśli istnieją) z osobami ze środowiska NVC.

 

4. Pre-assessment

Spotkanie z asesorem lub asesorami (trwające kilka godzin/dni), przejście lub nie do etapu assessmentu.

 

5. Assessment

Trwający kilka dni proces, w którym kandydaci i asesorzy mieszkają w jednym miejscu; praktycznie stosują, omawiają i prezentują tematy opisane w zasadach certyfikacji. W wyniku procesu kandydaci przechodzą lub nie do etapu certyfikacji.

 

6. Certyfikacja

Kandydaci otrzymują wskazówki dotyczące finalizacji procesu. Po ich wypełnieniu następuje ogłoszenie kandydata jako Certyfikowanego Trenera NVC, uzyskuje on dostęp do materiałów CNVC, społeczności trenerów oraz prawo do używania nazwy NVC w prowadzonych przez siebie szkoleniach.

 

Proces certyfikacji jest dynamiczny i mogą następować w nim w przyszłości zmiany.

 

List do zarejestrowanych kandydatów

Przeczytaj list do zarejestrowanych kandydatów na certyfikowanych trenerów NVC w Polsce

 

Ankieta dla zarejestrowanych kandydatów

Link: https://forms.gle/zqRqyEZFYHRDZYaz8