Justyna Dermont-OwsińskaZ wykształcenia jestem ekonomistą. Wiele lat pracowałam w sprzedaży i tworzyłam nową jakość w obsłudze klienta.

W 2014 roku powołałam i nadal prowadzę Fundację Boczne Drogi propagującą wychowanie i edukację bez przymusu. Jestem inicjatorką i współzałożycielką Wolnej Szkoły w Zielonej Górze, opierającej się na założeniach i wartościach edukacji demokratycznej oraz Porozumienia bez Przemocy. Od 2017 roku współprowadzę Spółdzielnię Socjalna Pracownia opartą o idee turkusowych organizacji.

Cenię sobie wartość jaką niesie Porozumienie bez Przemocy w rozwoju osobistym, w rozwoju organizacji i wspólnot, we wspieraniu grup i osób indywidualnych w podejściu do konfliktu i podejmowaniu decyzji.

Dzielę się swoim doświadczeniem na warsztatach i sesjach indywidualnych.

Prowadzę warsztaty dla rodziców i wychowawców, dla szkół i przedszkoli, jednostek penitencjarnych (areszty i zakłady karne), organizacji, osób zainteresowanych poprawą relacji z innymi i samym sobą.

W swojej pracy, oprócz NVC inspiruję się również IFS (system wewnętrznej rodziny), focusingiem, The Work Byron Katy, socjokracją, holakracją a w wychowaniu podejściem Jespera Juula.

Mieszkam w Zielonej Górze z rodziną: mężem, dwiema córkami i kotami.

 

Dane kontaktowe:

Zielona Góra

tel. 783 983 363
justynadermont@gmail.com

www.justynaowsinska.pl